Από την παραγωγή στην κατανάλωση.

 

ΠΙΠΕΡΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Πιπέρια αψά κόκκινα CY/NET
Πιπέρια αψά πράσινα CY/NET
Πιπέρια κίτρινα CY/ISR
Πιπέρια πράσινα CY/ISR
Πιπέρια κόκκινα CY/ISR
Πιπέρια πορτοκαλιά CY/ISR
Πιπέρια κέρατα πράσινα CY
Πιπέρια κέρατα κόκκινα  CY
Πιπέρια Φλωρίνης GRE