Από την παραγωγή στην κατανάλωση.

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: ORIGIN:
Πορτοκάλια CY
Πορτοκάλια Μέρλιν CY
Πορτοκάλια Βαλέτσια CY
Πορτοκάλια Γιαφίτικα CY
Πορτοκάλια Σιεκέρικα CY
Lemons Yellow CY/ARG
Κλεμεντίνες CY/ISR
Μαντορίνια CY
Μαντόρες CY
Grapefruits Yellow CY
Grapefruits Red CY
Πόμελα CY
Kumquats ISR
Λεμόνια Κίτρινα CY/ARG
Λεμόνια Πράσινα CY
Limes ISR