Από την παραγωγή στην κατανάλωση.

 

ΚΡΑΜΒΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
Μπρόκολα CY/NET
Κουλούμπρες CY
Κουνουπίδια CY
Κραμπιά Savoy CY
Κραμπιά άσπρα CY
Κραμπιά κόκκινα CY
Λαχανάκια Βρυξελών NET
Bok Choy CY